Piek loongroei voorbij, retour geleidelijk ingezet

Piek loongroei voorbij, retour geleidelijk ingezet

De loongroei wordt gedreven door verwachtingen over de toekomstige inflatie, de stand van de arbeidsmarkt en de inhaalslag van de reële lonen. We inventariseren de ontwikkelingen van deze drijvende factoren. We verwachten dat de cao-loongroei in 2024 uitkomt op 5,8% en 3,6% in 2025, vergeleken met 6,1% in 2023. Normalisatie van de loongroei is belangrijk om de inflatie duurzaam terug te laten keren tot rond de 2%.

De loongroei wordt gedreven door verwachtingen over de toekomstige inflatie, de stand van de arbeidsmarkt en de inhaalslag van de reële lonen. We inventariseren de ontwikkelingen van deze drijvende factoren. We verwachten dat de cao-loongroei in 2024 uitkomt op 5,8% en 3,6% in 2025, vergeleken met 6,1% in 2023. Normalisatie van de loongroei is belangrijk om de inflatie duurzaam terug te laten keren tot rond de 2%. We schatten dat de loonstijging in Nederland op de lange termijn moet dalen tot rond de 2,2-2,8% om de inflatie duurzaam op 2% te krijgen.

Hoe de loongroei en de prijsontwikkeling bewegen is niet alleen een academisch of economisch vraagstuk, maar recentelijk ook een beleidsvraagstuk waar verschillende partijen zich over hebben gebogen. Loongroei blijft een onverminderd actuele kwestie, zowel voor de verdere daling van inflatie als voor het koopkrachtherstel. In deze publicatie bekijken we de recente ontwikkelingen van de loongroei, waar deze door gedreven wordt en wat we voor de komende maanden verwachten.

Lonen belangrijk voor duurzame terugkeer inflatie naar 2%

De sleutel tot de verdere daling van inflatie is een tijdige normalisatie van de loonstijgingen. Alhoewel het risico op een loon-prijsspiraal beperkt is (lees hier), kunnen de huidige verhoogde looncijfers ervoor zorgen dat de inflatie boven het 2%-streefdoel van centrale banken blijft. Van 2011 tot en met 2019 lag de jaarlijkse cao-loonstijging (1) gemiddeld rond de 1,5%. De inflatiegolf in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt heeft de loongroei recent tot grote hoogtes gestuwd. In januari van dit jaar kwam de cao-loonstijging uit op 6,9%. Bij gebrek aan productiviteitswinst, zorgen loonstijgingen voor relatief hogere bedrijfskosten. Die kunnen dan aan de consument worden doorgegeven via hogere prijzen, of in winstmarges worden geabsorbeerd.

Lees verder >>