Goed nieuws: de economie groeit gematigd

De voorjaarsraming 2024 voorziet een periode van bescheiden groei. Dat is niet vanzelfsprekend. De maatregelen om de inflatie naar beneden te krijgen hadden ook slechter kunnen uitpakken. Waarom is dat niet gebeurd?

Inflatie daalt

De inflatie daalt dit jaar naar 2,8% en blijft daar in 2025. In 2026 verwachten we dat de inflatie onder de beoogde 2% zakt. De inflatie is dan met succes beteugeld zonder dat we in een stevige recessie zijn beland. We spreken van een ‘zachte landing’.

Wat bedoelen we daarmee?

Om de inflatie naar beneden te brengen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) sinds juli 2022 de rente in tien stappen verhoogd. Een hogere rente zorgt ervoor dat geld lenen – bijvoorbeeld voor de aanschaf van een huis – duurder wordt en sparen aantrekkelijker. Mensen en bedrijven geven minder uit, de economie koelt af en de prijzen dalen.

Bij renteverhogingen in het verleden, ging dat vaak gepaard met een recessie. Deze keer bevond de Nederlandse economie zich met drie kwartalen economische krimp technisch weliswaar in een tijdelijke, lichte recessie, maar sterk oplopende werkloosheid en faillissementen bleven uit. Dit komt onder meer door de goede uitgangspositie van de Nederlandse economie. Door de sterke arbeidsmarkt hielden mensen hun inkomen op peil en werkgevers bleven personeel aannemen. Dat maakt dat we spreken van een ’zachte landing’.

[….]