Positieve reacties op initiatief Risicobeheerfonds

‘We zullen aan de bak moeten met een eigen Risicobeheerfonds en met nog meer onderlinge samenwerking.’ Dat zei Sharon Dijksma, voorzitter van de VNG, in haar jaarrede op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 juni.

Het initiatief Risicobeheerfonds is exemplarisch voor hoe gemeenten door meer samenwerken kosten kunnen besparen. Roel Wever, portefeuillehouder van het VNG-bestuur, presenteerde op de ALV het initiatief om een eigen gemeentelijke schadeverzekeraar op te richten, om te beginnen voor gemeentelijke gebouwen. 

Lagere premies

‘Het doel is lagere premies en het verbeteren van de veiligheid,’ zei Wever. ‘Voor mijn eigen gemeente Heerlen hebben we berekend dat we indicatief zo’n € 250.000 per jaar kunnen besparen op de gebouwenverzekeringen. Een substantieel bedrag, ook gezien onze financiële situatie. Elke gemeente moet maatregelen nemen, dan wil je liever besparen op gezamenlijke uitvoering dan op voorzieningen voor inwoners.’ 

50% eigendom gemeenten

Het nog op te richten Risicobeheerfonds wordt voor 50% eigendom van de deelnemende gemeenten en voor 50% van de VNG, zoals de BNG half in eigendom is van gemeenten en half van het rijk. Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda, één van de 3 gastgemeenten, vindt het een interessante gedachte onderling risico’s te spreiden. ‘Als het goedkoper kan en het is betrouwbaar dan vind ik het een goed idee. Het is daarbij belangrijk om bestaande relaties met de markt netjes uit te faseren.’

[....]