Ravijnjaar: vloek of zegen?

Ravijnjaar: vloek of zegen?

Het is tijd om een serieuze discussie te voeren over welke zorg we financieren: niet alles hoort thuis op het bordje van gemeenten.

Column Hilko de Boer

Het ravijnjaar nadert en de rand van het ravijn komt nóg sneller dichterbij dan gedacht. Door de incidentele korting op het gemeentefonds moeten gemeenten in 2025 ergens 675 miljoen euro vandaan zien te toveren.

Wat zou je doen als je thuis een grote financiële tegenvaller krijgt? Juist, dan kijk je naar de hoogste lasten die je hebt. In gemeenteland kom je dan uit bij het sociaal domein. Hier gaat een kwart van geld naartoe, de inkomensregelingen en participatie buiten beschouwing latend. Jeugdzorg is daarbinnen het grootste hoofdpijndossier, mede dankzij de openeinderegeling. Die regeling kun je een beetje vergelijken met hongerige pubers die in je huis rondlopen: ze zijn onverzadigbaar. Hoeveel chips en chocola je ook in huis haalt, het is altijd op aan het einde van de week.

[....]