Rolvervaging van rekenkamers

Blog Peter Castenmiller, senior-onderzoeker werkzaam bij PBLQ 

Het is bijna 20 jaar geleden dat gemeenten en provincies werden verplicht om een rekenkamer in te stellen. Dat ging niet altijd van harte. Maar mede ten gevolge van de wetswijziging in 2023 neemt het aantal gemeenten zonder een rekenkamer, of met een slapende versie, flink af. Bovendien worden er nu serieuze discussies gevoerd over een geschikt budget voor de rekenkamer. ‘So far, so good’.

Nu de rekenkamers een vaste positie hebben verworven met de Wet versterking decentrale rekenkamers, trekken ze de aandacht van andere instanties. Als voorzitter van een rekenkamer ontving ik onlangs een vragenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens; of ik even wilde doorgeven of ‘mijn gemeente’ wel verstandig omging met algoritmen en AI. Ik heb vriendelijk geantwoord dat ik geen toezichthouder ben. Bovendien wil ik zelf bepalen of en wanneer ik daarnaar wil kijken.

Lees verder >>