Webinar over financieel ravijn, 'gat mogelijk nog dieper'

Webinar over financieel ravijn, 'gat mogelijk nog dieper'

Het financieel ravijn van 2026 werpt z’n schaduw vooruit. Dit bleek in het webinar ‘Op weg naar het ravijn, spanningen en perspectieven in gemeenten’, georganiseerd door het RPO (Risico Platform Overheden). Meerjarige contracten of subsidies komen nu al in het gedrang, zeggen deelnemers van gemeenten. 

In het webinar hield Erwin Ormel, senior adviseur BMC, een inleiding over de ontwikkelingen in de gemeentefinanciën aan zowel de inkomens- als de uitgavenkant. Hij verwacht dat het financieel ravijn in 2026 nog dieper is dan gevreesd door de autonome kostenstijgingen in het sociaal domein. 

Flinke zorgen

Onder de 117 deelnemers leven flinke zorgen, valt op te maken uit de opmerkingen in de online bijeenkomst. Het merendeel van de deelnemers (60%) is aan het inventariseren welke bezuinigingen in hun gemeenten mogelijk zijn, wanneer de korting op het gemeentefonds en de extra korting op Jeugd doorgaan, en de opschalingskorting niet van tafel gaat. Uit de reacties blijkt ook dat de meeste gemeenten niet de algemene reserve kunnen inzetten als dekkingsmiddel. 

Lees meer >>